Πέτρα στα νεφρά

Πέτρα στα νεφρά

Ο Βιοσυντονισμός είναι σε θέση να διαγνώσει την πέτρα στα νεφρά με μία απλή εξέταση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι διάφορες πέτρες εμφανίζονται και σε άλλα σημεία του οργανισμού...