Αναγνώριση του βιοσυντονισμού στην Ελλάδα

Αναγνώριση του βιοσυντονισμού από το
Ελληνικό Υπουργείο Υγείας ως μέθοδο εναλλακτικής ιατρικής.

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Η εταιρία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ3β/ΓΠ/οικ.63736 από 24.08.2016 απόφασης του ελληνικού Υπουργείου Υγείας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή αρχείου pdf πατώντας στον κατωτέρω σύνδεσμο, αναγνωρίστηκε επισήμως από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας ότι "ο ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι".
  1. Απόφαση Υπουργείου Υγείας Γ3β/ΓΠ/οικ.63736/24.08.2016
  2. Ενημέρωση προς όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδος

Δημιουργία Ιατρείων και Κέντρων Βιοσυντονισμού

Η παράγραφος 5 της ιδίας ως άνω Απόφασης αναφέρει ότι: "Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 [ΦΕΚ 1918/Β’/2010] «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα". Ολόκληρο το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι με την ως άνω παράγραφο αναγνωρίζεται ότι ο βιοσυντονισμός μπορεί να εφαρμόζεται όχι μόνο σε ιατρεία, αλλά και σε κέντρα βιοσυντονισμού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *