Βιοσυντονισμός με απλά λόγια

Ο Βιοσυντονισμός είναι η εξέλιξη της επιστήμης του συντονισμού της ύλης στην ίδια συχνότητα που ταλαντεύεται το κάθε υλικό.

Με παραδείγματα από τις αρχές του 19ου αιώνα, ανακαλύφθηκε πως αν ταλαντώσεις ένα υλικό στην ιδιοσυχνότητά του, αυτό αυξάνει την ταλάντωση μέχρι τη μέγιστη δυνατή περίοδο. (π.χ. βλέπε τις πρώτες κατασκευές γεφύρων που κατάφερνε ένα μικρό αεράκι να τις ταλαντώσει μέχρι καταστροφής τους).

Με πολλά πειράματα από το 1930, μέχρι και σήμερα, ανακαλύφθηκε ότι κάθε ζωντανό μικρόβιο στον οργανισμό, έχει μία δική του ιδιοσυχνότητα, στην οποία αν το εκθέσουμε, ταλαντώνεται μέχρι αυτοκαταστροφής.

Πέρασαν πολλά χρόνια ώστε αυτή η τεχνολογία να γίνει προσιτή και σε κόστος, και σε μέγεθος των συσκευών ώστε να μπορεί ο καθένας να την εφαρμόσει για την προσωπική του ευεξία και υγεία.

Η Biomedis είναι πρωτοπόρος στον τομέα με τις πιο εξελιγμένες συσκευές, και προγράμματα για τις περισσότερες γνωστές ασθένειες που μπορούν να ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας.