Προσωπικά δεδομένα

Κατωτέρω παρατίθεται η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που λαμβάνονται, μέσω αυτής.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής.

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η ιστοσελίδα στέλνει ενημερωτικά email ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για την αποστολή των email η εταιρία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στη λίστα παραληπτών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το όνομα, που εισάγατε στη φόρμα, κατά την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών. Η εταιρία δεν εκχωρεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Σε περίπτωση, που δεν επιθυμείτε πλέον τη λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών με δύο τρόπους: α) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφή», που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά μηνύματα και β) ενημερώνοντας άμεσα την εταιρία.

Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (cookies), αποκλειστικά και μόνο για την εξαγωγή μη προσωποποιημένων στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την επισκεψιμότητά της, όπως πράττει η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων των ίντρνετ. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απόρριψη», που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, κατά την επίσκεψή σας σε αυτή. Η ιστοσελίδα δεν χορηγεί τα στατιστικά αυτά στοιχεία σε τρίτους.