Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου «greece.biomedis.ru», καλουμένη στο εξής και για συντομία «η ιστοσελίδα», συνιστά την ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας υπό το όνομα χώρου «www.biomedis.ru» της επιστημονικής παραγωγικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ООО НПК БИОМЕДИС» (στη ρωσική γλώσσα και «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΙΟΜΕΝΤΙΣ», σε κατά το δυνατόν ακριβέστερη απόδοση στην ελληνική γλώσσα), καλούμενης στο εξής και για συντομία «η εταιρία», που εδρεύει στη Ρωσική Ομοσπονδία, Λεωφόρος Σελκόβσκογιε 2Α, Κτίριο Δ, Τ.Κ. 105122, Μόσχα και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα τεκμαίρεται η από μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων:

1. Όροι

Η εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους.

2. Βιοσυντονισμός

Ορισμένα από τα προϊόντα της εταιρίας διενεργούν φυσιοθεραπεία με βιοσυντονισμό. Όλοι οι ισχυρισμοί υγείας, σχετικά με τις ιδιότητες και την επίδραση του βιοσυντονισμού στον άνθρωπο, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι σύμφωνοι με την υπ' αριθμ. 74/2000 απόφαση του Τμήματος Ολιστικής Ιατρικής και Ομοιοπαθητικής του Υπουργείου Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που συνιστά νόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου εδρεύει η εταιρία. Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς αυτούς ενδέχεται μην συνάδουν με τις νομοθεσίες άλλων κρατών. Η εταιρία χρησιμοποιεί τους ισχυρισμούς αυτούς για την προώθηση των προϊόντων της, που σχετίζονται με το βιοσυντονισμό, μόνο σε καταναλωτές, που διαμένουν εντός των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Πληροφορίες για τα προϊόντα

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρέχονται από την ιστοσελίδα, σχετικά με τα τεχνικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Επειδή δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος, σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του, να επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο διακριτικός τίτλος «БИОМЕДИС» («BIOMEDIS» με λατινικούς χαρακτήρες και «ΜΠΙΟΜΕΝΤΙΣ» με ελληνικούς), καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι και οι λογότυποι των συσκευών, που κατασκευάζονται από την εταιρία, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τους ρωσικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εταιρία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση τους από τρίτους, εάν κρίνει αυτό απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων αυτής και των καταναλωτών.

5. Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής.

6. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η ιστοσελίδα στέλνει ενημερωτικά email ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για την αποστολή των email η εταιρία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στη λίστα παραληπτών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το όνομα, που εισάγατε στη φόρμα, κατά την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών. Η εταιρία δεν εκχωρεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Σε περίπτωση, που δεν επιθυμείτε πλέον τη λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών με δύο τρόπους: α) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφή», που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά μηνύματα και β) ενημερώνοντας άμεσα την εταιρία.

7. Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (cookies), αποκλειστικά και μόνο για την εξαγωγή μη προσωποποιημένων στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την επισκεψιμότητά της, όπως πράττει η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων των ίντρνετ. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί «απόρριψη», που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, κατά την επίσκεψή σας σε αυτή. Η ιστοσελίδα δεν χορηγεί τα στατιστικά αυτά στοιχεία σε τρίτους.

8. Λογισμικό

Το λογισμικό που διατίθεται προς μεταφόρτωση από την παρούσα ιστοσελίδα για τον προγραμματισμό ορισμένων συσκευών της εταιρίας, απευθύνεται μόνο προς εξειδικευμένους προς τούτο ιατρούς και όχι προς το μέσο χρήστη. Ο προγραμματισμός των συσκευών της Biomedis μέσω Η/Υ θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η ιστοσελίδα ακολουθεί και διέπεται από το δίκαιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου εδρεύει η μητρική εταιρία